POZNÁNÍ I ZÁBAVA

Uzavření školy od 1. 3. 2021

Uzavření školy od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost: dětí v mateřské škole žáků 1. a 2. ročníků základní školy žáků prvního stupně...

Adventní noviny

Vánoční fotografování.

Vážení rodiče, vánoční fotografování proběhne 8. prosince 2020 v naší škole. Možnosti fotografování je čistě na Vaší volbě. Je možné fotografovat Vaše děti, děti a rodiče, sourozence apod. Vzhledem k podmínkám „PES“ je připraven rezervační formulář na čas Vašeho...

Uzavření školy od 1. 3. 2021

Uzavření školy

Vážení rodiče, od středy 14. října do neděle 1. listopadu usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022, zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a ve školní družině. Tento zákaz se vztahuje na všechny žáky naší školy. Provoz školní...

Adventní noviny

Úspěšná žádost o dotaci z EU

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU:  V rámci realizace projektu bude nově vybavena jazyková a IT učebna. Učebna je dostupná stávajícím bezbariérovým přístupem a rovněž stávající WC je řešeno jako bezbariérové. Cílem projektu je prostřednictvím vytvoření jazykové a IT učebny...

Povinné nošení roušek.

Povinné nošení roušek.

Dobrý den, na základě mimořádného opatření MZČR č.j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN, ze dne 9. září 2020 se zavádí povinné nošení roušek. Nařízení ​se nevztahuje na děti do dvou let věku; děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v...