POZNÁNÍ I ZÁBAVA

Uzavření školy

Uzavření školy

Vážení rodiče, od středy 14. října do neděle 1. listopadu usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022, zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a ve školní družině. Tento zákaz se vztahuje na všechny žáky naší školy. Provoz školní...

Úspěšná žádost o dotaci z EU

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU:  V rámci realizace projektu bude nově vybavena jazyková a IT učebna. Učebna je dostupná stávajícím bezbariérovým přístupem a rovněž stávající WC je řešeno jako bezbariérové. Cílem projektu je prostřednictvím vytvoření jazykové a IT učebny...

Povinné nošení roušek.

Povinné nošení roušek.

Dobrý den, na základě mimořádného opatření MZČR č.j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN, ze dne 9. září 2020 se zavádí povinné nošení roušek. Nařízení ​se nevztahuje na děti do dvou let věku; děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v...

Příměstské tábory – Dětřichov

Sdružení rodičů a přátel naší školy, pořádá dva příměstské tábory. "Rukodělné činnosti" v termínu 29. 6. 2020 - 3. 7. 2020 PRIMESTSKY_TABOR_I "Z pohádky do pohádky" v termínu 13. 7. 2020 - 17. 7. 2020 PRIMESTSKY_TABOR_II  

Informace – vzdělávací aktivity od 25. května 2020.

Informace – vzdělávací aktivity od 25. května 2020.

Vážení rodiče, provoz vzdělávacích aktivit základní školy bude zahájen 25. května 2020. Na základě přihlášek jsou vytvořeny dvě skupiny žáků, které jsou neměnné. Dopolední skupina Vzdělávací aktivity jsou naplánovány od 8:30 do 12:30 hodin. Žáky před školou vyzvedává...

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

Informace k znovuotevření základní školy.

Vážení rodiče, na základě dokumentu MŠMT ze dne 30. 4. 2020 – „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“, Vás informuji o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, o níže uvedených souvislostech spojených s jejich organizací a...

Otevření mateřské školy

Otevření mateřské školy

Vážení rodiče, na základě dokumentu MŠMT ze dne 30. 4. 2020 – „Provoz MŠ v období do konce školního roku 2019/2020“, Vás informuji o organizaci předškolního vzdělávání a dalších souvislostech. Provoz mateřské školy bude zahájen od 11. 5. 2020. Provozní doba mateřské...

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Všichni žáci, kteří si podali žádost o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Dětřichov od 1.9.2020, byli přijati. V případě, že potřebujete tištěné rozhodnutí, kontaktujte prosím ředitele školy.