POZNÁNÍ I ZÁBAVA

OZNÁMENÍ O LETNÍM PROVOZU MŠ

Zápis do mateřské školy.

Vážení rodiče, žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné podat v termínu od 3. do 14. května 2021. Předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti, které se narodily v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Doba zápisu je stanovena na období od 3....

OZNÁMENÍ O LETNÍM PROVOZU MŠ

Provoz školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021: V mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve...

Velký obdiv všem záchranářům ze ZSLK ve Frýdlantu

Druháci se rozhodli vyjádřit svůj velký obdiv všem záchranářům ze ZSLK ve Frýdlantu. Pokreslili kameny anděly a na zadní stranu připsali "děkujeme". Doufáme, že přinesou nejen radost, ale i tolik potřebnou energii. Moc děkujeme za pozvání na exkurzi v lepších...

Zápis do prvního ročníku školního roku 2021/2022

Zápis do prvního ročníku školního roku 2021/2022

V návaznosti na mimořádná opatřeními vlády a s ohledem na aktuální vývoj pandemie, se zápis do prvního ročníku koná pouze formou podání žádosti. Informační leták ke stažení zde.. Naše škola Vám nabízí tyto možnosti: elektronickou formou on-line (nejjednodušší)...

Uzavření školy od 1. 3. 2021

Uzavření školy od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost: dětí v mateřské škole žáků 1. a 2. ročníků základní školy žáků prvního stupně...

OZNÁMENÍ O LETNÍM PROVOZU MŠ

Vánoční fotografování.

Vážení rodiče, vánoční fotografování proběhne 8. prosince 2020 v naší škole. Možnosti fotografování je čistě na Vaší volbě. Je možné fotografovat Vaše děti, děti a rodiče, sourozence apod. Vzhledem k podmínkám „PES“ je připraven rezervační formulář na čas Vašeho...