POZNÁNÍ I ZÁBAVA

Vánoční fotografování.

Vánoční fotografování.

Vážení rodiče, vánoční fotografování proběhne 8. prosince 2020 v naší škole. Možnosti fotografování je čistě na Vaší volbě. Je možné fotografovat Vaše děti, děti a rodiče, sourozence apod. Vzhledem k podmínkám „PES“ je připraven rezervační formulář na čas Vašeho...

Uzavření školy

Uzavření školy

Vážení rodiče, od středy 14. října do neděle 1. listopadu usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022, zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a ve školní družině. Tento zákaz se vztahuje na všechny žáky naší školy. Provoz školní...

Vánoční fotografování.

Úspěšná žádost o dotaci z EU

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU:  V rámci realizace projektu bude nově vybavena jazyková a IT učebna. Učebna je dostupná stávajícím bezbariérovým přístupem a rovněž stávající WC je řešeno jako bezbariérové. Cílem projektu je prostřednictvím vytvoření jazykové a IT učebny...

Povinné nošení roušek.

Povinné nošení roušek.

Dobrý den, na základě mimořádného opatření MZČR č.j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN, ze dne 9. září 2020 se zavádí povinné nošení roušek. Nařízení ​se nevztahuje na děti do dvou let věku; děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v...

Vánoční fotografování.

Příměstské tábory – Dětřichov

Sdružení rodičů a přátel naší školy, pořádá dva příměstské tábory. "Rukodělné činnosti" v termínu 29. 6. 2020 - 3. 7. 2020 PRIMESTSKY_TABOR_I "Z pohádky do pohádky" v termínu 13. 7. 2020 - 17. 7. 2020 PRIMESTSKY_TABOR_II  

Vánoční fotografování.

Informace – vzdělávací aktivity od 25. května 2020.

Vážení rodiče, provoz vzdělávacích aktivit základní školy bude zahájen 25. května 2020. Na základě přihlášek jsou vytvořeny dvě skupiny žáků, které jsou neměnné. Dopolední skupina Vzdělávací aktivity jsou naplánovány od 8:30 do 12:30 hodin. Žáky před školou vyzvedává...