Členové školské rady 2021 – 2023

Za rodiče:

Mgr. Michala Pávová

Jana Víznerová

Za školu:

Bc. Ivanka Svratecká

Mgr. Pavlína Hrabáková

Za zřizovatele:

Martin Patrman

Monika Filová