Náš tým

Vedení školy

Mgr. David Kolačný
ředitel školy
d.kolacny@skoladetrichov.cz

Jana Tarabová
zástupce ředitele školy, vedoucí školní jídelny, ekonom
j.tarabova@skoladetrichov.cz

Základní škola

Mgr. Pavlína Hrabáková
třídní učitelka 1. ročníku
p.hrabakova@skoladetrichov.cz

Mgr. Lenka Dohnalová Vacková
třídní učitelka 2. ročníku
l.dohnalova.vackova@skoladetrichov.cz

Mgr. Ladislava Salabová
třídní učitelka 3. ročníku, školní speciální pedagog
l.salabova@skoladetrichov.cz

Ing. Zuzana Hojdarová
třídní učitelka 4. a 5. ročníku
z.hojdarova@skoladetrichov.cz

Mgr. Lucie Procházková
učitelka
l.prochazkova@skoladetrichov.cz

Michaela Karešová
asistent pedagoga
m.karesova@skoladetrichov.cz

Jitka Kubátová
asistent pedagoga
j.kubatova@skoladetrichov.cz

Karolína Hanšpachová
asistent pedagoga
k.hanspachova@skoladetrichov.cz

Školní družina

Bc. Petra Zavřelová
vychovatelka; učitelka
p.zavrelova@skoladetrichov.cz

Věra Šlemrová
vychovatelka; asistent pedagoga
v.slemrova@skoladetrichov.cz

Mateřská škola

Bc. Ivanka Svratecká
vedoucí mateřské školy – sluníčka
i.svratecka@skoladetrichov.cz

Hana Mikasová
učitelka mateřské školy – berušky
h.mikasova@skoladetrichov.cz

Lada Buluškova
učitelka mateřské školy – berušky
l.buluskova@skoladetrichov.cz

Kamila Štrbáková
učitelka mateřské školy – sluníčka
k.strbakova@skoladetrichov.cz

Jaroslava Kuncová
asistent pedagoga
j.kuncova@skoladetrichov.cz