Náš tým

Vedení školy

Mgr. David Kolačný
ředitel školy
d.kolacny@skoladetrichov.cz

Jana Tarabová
zástupce ředitele školy, vedoucí školní jídelny, ekonom
j.tarabova@skoladetrichov.cz

Základní škola – učitelé

Mgr. Ladislava Salabová
třídní učitelka 1. ročníku, školní speciální pedagog
l.salabova@skoladetrichov.cz

Mgr. Pavlína Hrabáková
třídní učitelka 2. ročníku
p.hrabakova@skoladetrichov.cz

Mgr. Lenka Vacková
třídní učitelka 3. ročníku
l.vackova@skoladetrichov.cz

Mgr. Lucie Procházková
třídní učitelka 4. ročníku
l.prochazkova@skoladetrichov.cz

Mgr. Irena Lupoměská
třídní učitelka 5. ročníku
i.lupomeska@skoladetrichov.cz

Ing. Zuzana Hojdarová
učitelka, zastupující třídní učitel všech ročníků
z.hojdarova@skoladetrichov.cz

Základní škola – asistenti

Věra Šlemrová
asistent pedagoga
v.slemrova@skoladetrichov.cz

Natálie Pauchová
asistent pedagoga
n.pauchova@skoladetrichov.cz

Jitka Kubátová
asistent pedagoga
j.kubatova@skoladetrichov.cz

Denisa Hlaváčová
asistent pedagoga
d.hlavacova@skoladetrichov.cz

Školní družina

Mgr. Ladislava Salabová
vedoucí školní družiny
l.salabova@skoladetrichov.cz

Natálie Pauchová
vychovatelka
n.pauchova@skoladetrichov.cz

Věra Šlemrová
vychovatelka
v.slemrova@skoladetrichov.cz

Jitka Kubátová
vychovatelka
j.kubatova@skoladetrichov.cz

Mateřská škola

Bc. Ivanka Svratecká
vedoucí mateřské školy
i.svratecka@skoladetrichov.cz

Hana Mikasová
učitelka mateřské školy
h.mikasova@skoladetrichov.cz

Lada Bulušková
učitelka mateřské školy
l.buluskova@skoladetrichov.cz

Kamila Štrbáková
učitelka mateřské školy
k.strbakova@skoladetrichov.cz

Jaroslava Kuncová
asistent pedagoga
j.kuncova@skoladetrichov.cz