Dětřichov, 2024-05-17

ROZHODNUTÍ

 Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Dětřichov, okres Liberec, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, že:

Vyhovuje všem žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání

v Základní škole a mateřské škole, Dětřichov, okres Liberec od školního roku 2024/2025, které eviduje u dětí s těmito evidenčními čísly:

OB4KJ NCYDY 6QBOK
LL36L GFUDB UNC3A
YZT4N AUEZC RCUCG
S05DF FVPCA S2Z8X
KUNR1 RAITY KUNR2
IYVT0 78FCY 9BA09
09ZY9

Odůvodnění

Není třeba, neboť správní orgán prvního stupně vyhověl všem účastníkům v plném rozsahu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a mateřské školy Dětřichov a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje – odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

Mgr. David Kolačný

ředitel školy