Povinné informace

1. Název

Základní škola a mateřská škola, Dětřichov, okres Liberec, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Obec Dětřichov

Školský zákon č. 561/2004 Sb.

3. Organizační struktura

Organizační složky
Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a mateřská škola, Dětřichov, okres Liberec, příspěvková organizace
Dětřichov č.p. 234
464 01 Dětřichov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a mateřská škola, Dětřichov, okres Liberec, příspěvková organizace
Dětřichov č.p. 234
464 01 Dětřichov

4.3 Úřední hodiny

Pondělí – Pátek

8:00 – 14:00 hodin

4.4 Telefonní čísla

sekretariát školy: 482 317 045
mateřská škola, školní jídelna:  482 313 932; 736 753 745

školní družina: I. oddělení 702 234 243; II. oddělení  602 341 397

4.5 Adresa internetové stránky

https://skoladetrichov.cz

4.6 Adresa e-podatelny

ID datové schránky: hnumcq5

4.7 Další elektronické adresy

podatelna@skoladetrichov.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 27-7158020257, kód banky: 0100

6. IČO

72743603

7. DIČ

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

K vyžádání u ředitele školy.

8.2 Rozpočet

K vyžádání u ředitele školy.

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

12. Formuláře

Ke stažení

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Zákon č. 500/2004 Sb.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad – bude doplněn

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

K vyžádání u ředitele školy.