Dokumenty

Školní řád MŠ

Školní řád ZŠ

Vnitřní řád ŠD

Učební plán školy

Žádost o uvolnění z výuky

Seznamy pomůcek

ŠVP – bude doplněn

ICT řád – bude doplněn

Rozpočet školy – bude doplněn

Sazebník úhrad – bude doplněn