Škola

Základní škola a mateřská škola Dětřichov vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

Základní škola:

poskytuje základní vzdělávání v 1. až 5. ročníku. Jako základní písmo využíváme písmo vázané. Výuka angličtiny probíhá již od prvního ročníku ZŠ. Anglický jazyk vyučujeme s přítomností rodilého mluvčího. V matematice aplikujeme tradiční metody výuky. Základní škola využívá elektronickou žákovskou knížku Bakaláři.

Mateřská škola:

zabezpečuje předškolní vzdělávání ve dvou třídách, do kterých jsou děti rozděleny podle věku. V MŠ zajišťujeme výuku angličtiny. Logopedickou prevenci pro děti ze ZŠ i MŠ zajišťuje logoped a logopedický asistent. Provozní doba je od 5:45 do 17:00 hodin. Mateřská škola využívá ke komunikaci Naše MŠ.

Školní družina:

poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1. až 5. ročníku v ranních (5:45 – 8:00) a odpoledních (12:05 – 17:00) hodinách. Děti mohou navštěvovat také „kroužky“ dle nabídky v daném školním roce. Školní družina využívá elektronickou žákovskou knížku Bakaláři.

Školní jídelna:

zabezpečuje školní stravování výdejem jídel, která dovážíme ze Školní jídelny Višňová. Žáci ZŠ mají možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Stravování poskytujeme také dospělým strávníkům. Objednávaní stravy na portále strava.cz