Platby

Výše úplaty školního stravování

Kategorie Celodenní pobyt Polodenní pobyt Měsíční záloha – bez školného
MŠ 2 – 6 let 47,- Kč 39,- Kč 900,-/740,-
MŠ 7 – 10 let 52,- Kč 44,- Kč 1000,-/840,-
ZŠ 3 – 6 let 30,- Kč 560,-
ZŠ 7 – 10 let 35,- Kč 660,-
ZŠ 11 – 14 let 38,- Kč 720,-

 

Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání

Celodenní pobyt 270,- Kč
Polodenní pobyt 180,- Kč

 

Výše měsíční úplaty za školní družinu

Měsíční úplata 100,- Kč

Preferujeme platby bezhotovostním převodem.

Podklady pro platby Vám předá:

Jana Tarabová
tel.: 482 317 045
j.tarabova@skoladetrichov.cz