Platby

Výše úplaty školního stravování

Kategorie   Celodenní pobyt Polodenní pobyt Měsíční záloha – bez školného
MŠ 2 – 6 let   45,- Kč 37,- Kč 900,-/740,-
MŠ 7 – 10 let   50,- Kč 42,- Kč 1000,-/840,-
ZŠ 3 – 6 let 28,- Kč     560,-
ZŠ 7 – 10 let 33,- Kč     660,-
ZŠ 11 – 14 let 36,- Kč     720,-

 

Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání

Celodenní pobyt 270,- Kč
Polodenní pobyt 180,- Kč

 

Výše měsíční úplaty za školní družinu

Měsíční úplata 100,- Kč

Preferujeme platby bezhotovostním převodem.

Podklady pro platby Vám předá:

Jana Tarabová
tel.: 482 317 045
j.tarabova@skoladetrichov.cz