Projekty

 

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Digitalizujeme školu – Realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1
Aktivity programů jsou financovány Evropskou unií  – Next Generation EU.

Projekt: Podpora školy Dětřichov III , CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020529,
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt se zaměřuje na personální podporu školy, realizaci projektových dnů pro děti a žáky.

2020-1-CZ01-KA101-077554
Projekt se zaměřuje na získávání znalostí a zkušeností pedagogů v zahraničí.
Dětřichov – učící se škola
Projekt je financován z prostředků Evropské Unie z programu Erasmus+,
Klíčová akce 1:Vzdělávací mobilita jednotlivců

Projekt
NA JEDNÉ LODI II
CZ.02.3.61/0.0/19_075/0016954
je spolufinancován Evropskou unií.Projekt svými aktivitami podporuje účast dětí na předškolním vzdělávání, soustředí se na prevenci školní
neúspěšnosti žáků na ZŠ (odborné doučování, kroužky, aktivity o prázdninách) a poskytuje personální podporu šesti zapojeným školám.Go Dětřichov go abroad!
Projekt se zaměřuje na získávání znalostí a zkušeností pedagogů v zahraničí.
V letech 2018-2020 se pět učitelů zúčastní zahraničních kurzů zaměřených na metody výuky angličtiny.
Projekt je financován z prostředků Evropské Unie z programu Erasmus+,
Klíčová akce 1: mobility pedagogických pracovníků.

Projekt: PODPORA ZŠ A MŠ DĚTŘICHOV, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005529,
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt se zaměřuje na personální podporu školy,
rozvoj matematické gramotnosti žáků a na další vzdělávání pedagogů.

Projekt: PODPORA ŠKOLY V DĚTŘICHOVĚ II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012440,
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt se zaměřuje na personální podporu školy, další vzdělávání pedagogů,
realizaci projektových dnů pro děti a žáky,
využívání ICT ve výuce, kluby a doučování žáků.