Všichni žáci, kteří si podali žádost o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. září 2022, byli přijati.