Zápis do mateřské školy – školní rok 2024/2025

Zápis do mateřské školy – školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné podat v termínu od 2. do 16. května 2024. Předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do...
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2024/2025

Stávka

Vážení rodiče, v pondělí 27. listopadu 2023 bude naše škola uzavřena z důvodu stávky zaměstnanců školy.  Důvod stávky – jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí: zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy; zabránit škrtům v rozpočtu...
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2024/2025

Lyžařský kurz 2024

Lyžařský kurz Ještěd 2024 Vaše dítě se může zúčastnit lyžařského kurzu v termínu od 19. února 2024 do 23. února 2024. Kurz bude probíhat vždy dopoledne. Kurz zajišťuje TMR Ještěd, a.s., IČ: 060 80 413, se sídlem Jablonecká 41/27, 460 05, Liberec. Děkujeme obci...