Vážení rodiče,

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné podat v termínu od 2. do 16. května 2022.

Předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti, které se narodily v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

 1. Doba zápisu je stanovena na období od 2. května do 16. května 2022.
 2. Pořadí přijatých žádostí nemá vliv na přijetí nebo nepřijetí dítěte do mateřské školy. Děti budou k předškolnímu vzdělávání přijímány podle předem stanovených kritérií.
 3. Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí.
 4. V případě, že při podání žádosti o přijetí dítě zastupuje jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. rozhodnutím soudu).
 5. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné podat v uvedeném termínu následujícími způsoby:
 • do datové schránky školy (hnumcq5)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (podatelna@skoladetrichov.cz)
 • poštou (Základní škola a mateřská škola, Dětřichov, okres Liberec, příspěvková organizace; Dětřichov č.p. 234, 464 01 Dětřichov)
 • osobně (denně od 8:00 do 13:00 hodin)

Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přiložte, následující přílohy:

 • Elektronický zápis zde

nebo

 • Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzenou lékařem ke stažení zde.
 • Kopii rodného listu dítěte.

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:

Děti, které podaly prostřednictvím svých zákonných zástupců žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023, jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Dětřichov, okres Liberec, příspěvková organizace (dále jen „mateřská škola“) dle následujících kritérií v pořadí:

 1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v obci Dětřichov nebo v obci Heřmanice (dále jen „školský obvod“) spádové mateřské školy.
 2. Dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší věku tří let, s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.
 3. Dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší věku tří let, s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy, jehož sourozenec se bude vzdělávat od 1. 9. 2022 v mateřské škole. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.
 4. Dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší věku tří let s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové mateřské školy, jehož sourozenec se bude od 1. 9. 2022 vzdělávat v mateřské škole.
 5. Dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší věku tří let s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 17. května 2022 od 8:00 do 12:00 hodin v sídle základní a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Dětřichov, okres Liberec, příspěvková organizace. Po tomto termínu ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitele školy.

Mgr. David Kolačný, ředitel školy