V návaznosti na mimořádná opatřeními vlády a s ohledem na aktuální vývoj pandemie, se zápis do prvnZápisího ročníku koná pouze formou podání žádosti.

Informační leták ke stažení zde..

Naše škola Vám nabízí tyto možnosti:

Zapsány budou děti, které se narodily od 1.9.2014 do 31.8.2015. Žádost o zápis podává i dítě, které mělo odklad školní docházky.

Podle § 46 odst. 1 a § 36 odst. 4 školského zákona ředitel školy stanovuje dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do 30. dubna 2021.

Pokud budete chtít žádat o odklad školní docházky, (Žádost o odklad ke stažení) doporučujeme Vám objednat své dítě už nyní k vyšetření školní zralosti v pedagogicko-psychologické poradně.

PPP Liberec:

telefon 482 710 517, mobil: 731488 235, e-mail: info@pppliberec.cz

O odklad školní docházky musí zákonní zástupci požádat v den zápisu.