Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

  • dětí v mateřské škole
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu
Nadále je povolena osobní přítomnost

Individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání.

Distanční vzdělávání

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem (podrobné informace budou ve školním systému Bakaláři).

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (podrobné informace budou ve školním systému NašeMŠ).

Ošetřovné

Informace zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Stravovaní

Naše škola nebude poskytovat stravování pro děti a žáky v distančním vzdělávání.

Mgr. David Kolačný, ředitel školy