Dobrý den,

na základě mimořádného opatření MZČR č.j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN, ze dne 9. září 2020 se zavádí povinné nošení roušek.
Nařízení ​se nevztahuje na děti do dvou let věku; děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.
Roušky jsou povinné „pouze“ pro společné prostory školy.

Nadále prosím respektujte zákaz vstupu do budovy školy. Vstup je povolen pouze do šaten (zákaz se nevztahuje na žáky a zaměstnance školy).

Mimořádné opatření zde.

Děkuji

Mgr. David Kolačný
ředitel školy