Vážení rodiče,

provoz vzdělávacích aktivit základní školy bude zahájen 25. května 2020. Na základě přihlášek jsou vytvořeny dvě skupiny žáků, které jsou neměnné.

Dopolední skupina

Vzdělávací aktivity jsou naplánovány od 8:30 do 12:30 hodin.

Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník v 8:20 hodin, který žáky organizuje do skupiny.

Po ukončení vzdělávacích aktivit opustí žáci budovu školy ve 12:35 hodin. Po opuštění budovy školy nebude zajištěn dohled nad žáky.

 Celodenní skupina

Vzdělávací aktivity jsou naplánovány od 8:15 do 12:15 hodin.

Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník v 8:05 hodin, který žáky organizuje do skupiny.

 Školní družina je provozována od 12:15 do 17:00 hodin. Ranní pobyt ve školní družině není možný.

 Žáka ze školní družiny vyzvedává pouze zákonný zástupce nebo jim jiná pověřená osoba. Žák, který bude odcházet ze školní družiny bez doprovodu – zákonný zástupce předá písemné oznámení vychovatelce školní družiny.

 Základní organizace zahájení vzdělávacích aktivit

  • Vchod do budovy pro žáky základní školy je pouze předním – hlavním vchodem.
  • Doprovodu žáka, nebude umožněn vstup do budovy školy – mimo vestibulu.  
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • Každý den bude měřena tělesná teplota všem žákům před vstupem do budovy.
  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich nedodržování, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny a vzdělávacích aktivit.
  • Pokud přihlášený žák z nějakého důvodu (nemoc, úraz) nenastoupí docházku 25. 5., zůstane zařazen ve své skupině a připojí se později.
  • Každý žák je povinen předložit čestné prohlášení (ke stažení zde) podepsané zákonným zástupcem při první účasti na vzdělávací aktivitě.
  • V případě nemoci či jiného důvodu, kdy se žák nebude účastnit vzdělávacích aktivit, je nutné žáka řádně omluvit včetně uvedení důvodu. Při opětovné účasti na vzdělávacích aktivitách je zapotřebí předložit nové čestné prohlášení (ke stažení zde).
  • Oběd ve školní jídelně je zajištěn a je zařazen do času vzdělávacích aktivit.

Mgr. David Kolačný

ředitel školy