Vážení rodiče,

ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým se s platností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020 (1)

Pro naši školu to znamená:

  • od středy 11. 3. 2020 bude uzavřena základní škola a školní družina,

  • od středy 11. 3. 2020 nebude škola zajišťovat stravování pro žáky školy,

  • mateřská škola BUDE v provozu bez omezení včetně zajištění stravy.

V případě dalších změn a opatření, které vydají státní orgány Vás budeme informovat. Sledujte prosím elektronickou žákovskou knížku. V případě dotazů kontaktujte školu na podatelna@skoladetrichov.cz .

Mgr. David Kolačný

ředitel školy