Vážení rodiče,

Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství na středu 6. 11. 2019 vyhlásil stávku. Rád bych Vás touto cestou informoval o postoji naší školy k vyhlášené stávce:

Právo na stávku je zakotveno v článku 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Právo na stávku zaručují i mezinárodní smlouvy, které jsou součástí českého právního řádu.

Každý zaměstnanec školy má právo vstoupit do stávky.

Pro všechny děti a žáky školy bude zajištěn provoz v normálním rozsahu.

Děkuji za pochopení

Mgr. David Kolačný

ředitel školy