Nová výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2019:

Celodenní 270,- Kč

Polodenní 180,- Kč

výpočet zde