Zápis do prvního ročníku se koná v úterý 23. dubna 2019 v době od 14:00 do 18:00 hodin.

Zápis se uskuteční v budově školy (v MŠ je možné si zarezervovat přesný čas nebo na tel. 482 313 932).

Zapsány budou děti, které se narodily od 1.9.2012 do 31.8.2013. Rodiče, nebo jejich zástupci, kteří přijdou s dětmi k zápisu, přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti.

K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky.

Pokud budete chtít žádat o odklad školní docházky, doporučujeme Vám objednat své dítě už nyní k vyšetření školní zralosti v pedagogicko-psychologické poradně.

PPP Liberec:

telefon 482 710 517, mobil: 731
488 235, e-mail: info@pppliberec.cz

O odklad školní docházky musí zákonní zástupci požádat v den zápisu.