Děkujeme týmu složenému z dětí 4. a 5. ročníku za reprezentaci školy v oblastním kole ve vybíjené.