L. Souček, M. Chyšková, N. Odehnalová, L. Víznerová a J. Křelina úspěšně vystoupili na okresní přehlídce dětských recitátorů 2018. Míša Chyšková navíc získala zvláštní pochvalu poroty za citlivý přednes. Děkujeme a blahopřejeme. 🙂