Lyžařský kurz

Lyžařský kurz Ještěd 2020

Vaše dítě se může zúčastnit lyžařského kurzu v předpokládaném termínu od 20. ledna 2020 do 24. ledna 2020. Kurz bude probíhat vždy dopoledne. Kurz zajišťuje TMR Ještěd, a.s., IČ: 060 80 413, se sídlem Jablonecká 41/27, 460 05, Liberec.

Základní organizace:

TMR Ještěd, a.s. zajišťuje: Lyžařský kurz, dohled instruktora, svačiny, dozor horské služby, odvoz na lyžařský kurz ze školy, odvoz dětí zpět do školy. Nabídka TMR Ještěd zde

Organizace:

Děti ráno odveze autobus na místo konání kurzu. V místě konání si děti převezme profesionální instruktor vyškolený Asociací profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol. Po dopoledním programu budou děti odvezeny zpět do školy. Po celou dobu lyžařského kurzu bude zajištěn i dohled pedagogem naší školy.

V případě nemoci dítěte v termínu konání kurzu:

V případě, že bude předložena lékařská zpráva, že se dítě nemůže kurzu účastnit z důvodu nemoci/úrazu je TMR Ještěd oprávněna rozhodnout o vrácení již zaplacené zálohy nebo doplatku, nebo jejich částí, a to podle počtu již využitých dní kurzu.

Nepříznivé sněhové nebo klimatické podmínky:

TMR Ještěd je oprávněna při nepřízni počasí nebo špatných sněhových podmínkách za trvání lyžařského kurzu rozhodnout, že se v takový den lyžařský výcvik nekoná, nicméně je povinna nabídnout škole jiný náhradní termín, a to na základě dohody se školou.

Platební podmínky:

Cena kurzu: 2.500,- Kč; v případě zapůjčení vybavení +500,- Kč.

Úhrada: záloha ve výši 1.000,- Kč do 15. 11. 2019; doplatek do 31. 12. 2019; záloha na půjčovné ve výši 500,- Kč. do 15. ledna 2020. Úhradu lze provést i jednou celou platbou do 15. 11. 2019.

Bankovní spojení:

Č. ú.: 27 – 7158020257/0100

VS: 2020

KS: 0308

Text pro příjemce: jméno a příjmení dítěte, a rok narození (př.: Jan Novák 2010)

Přihláška na Lyžařský kurz zde