INFORMACE/ІНФОРМАЦІЯ – zveřejnění seznamu uchazečů

INFORMACE/ІНФОРМАЦІЯ

 o přijetí žáka k základnímu vzdělávání/ про зарахування учня до початкової школи

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává/Директор початкової школи, обов’язки якого/якої виконує Základní škola a mateřská škola, Dětřichov, okres Liberec, příspěvková organizace, Vám tímto sděluje, že rozhodl o přijetí žáka/žákyně/Цим повідомляє Вам, що прийняв рішення про зарахування учня/учениці

registrační číslo přiřazené základní školou/реєстраційний номер, призначений початковою школою:

X001

X002

X003

X004

X005

X006

X007