Výše a hrazení stravného

Forma úhrady stravného a školného v MŠ:

a)      V hotovosti do pokladny školy v určených termínech, vyúčtování bude prováděno každý měsíc

b)      Bezhotovostně na účet školy (každému dítěti bude přidělen variabilní symbol), vyúčtování odebraných obědů a školného bude prováděno k 31.12. a 31.7.. Platba musí být na účet školy připsána do 28. dne v měsíci a platí se vždy dopředu ( do 28.9. na měsíc říjen…). VS přidělí na požádání p. Tarabová.

Odhlásit nebo přihlásit stravné pro děti z MŠ lze do 8.00 hod. na čísle 482 313 932 (mateřská škola).

Přehled zálohových plateb stravného:

kategorie Dopolední stravování MŠ Celodenní stravování MŠ
Do 6 let 594,- Kč 704,- Kč
Od 7 do 10 let 660,- Kč 770,- Kč

Strávník je zařazen do kategorie podle věku, který dovrší v daném školním roce.

Cena za celodenní stravné je 32 Kč, dopolední stravné je 27 Kč.

Režim stravného lze měnit pouze před začátkem měsíce u paní Tarabové.

Školné v MŠ je 150 Kč měsíčně. Neplatí se za děti v posledním roce MŠ před nástupem do základní školy. Úhrada se provádí v hotovosti nebo převodem na základě VS.

Forma úhrady stravného a školného v ZŠ:

a)      V hotovosti do pokladny školy v určených termínech, vyúčtování bude prováděno každý měsíc

b)      Bezhotovostně na účet školy (každému dítěti bude přidělen variabilní symbol), vyúčtování odebraných obědů a školného bude prováděno k 31.12. a 31.7.. Platba musí být na účet školy připsána do 28. dne v měsíci a platí se vždy dopředu ( do 28.9. na měsíc říjen…). VS přidělí na požádání p. Tarabová.

Odhlásit nebo přihlásit oběd pro žáky ZŠ nebo dospělé lze do 7.00 hod. na čísle 482 313 932 (mateřská škola).

Přehled zálohových plateb stravného:

Kategorie

Obědy ZŠ

Cena za 1 oběd

Od 7 do 10 let

506,- Kč

23 Kč

Od 11 do 14 let

572,- Kč

26 Kč

Dospělý strávník

56 Kč

Strávník je zařazen do kategorie podle věku, který dovrší v daném školním roce.

Poplatek 50 Kč za ŠD plaťte, prosím, v hotovosti p. Tarabové. Nejlépe v částkách 200 Kč září až prosinec a 300 Kč zbývající měsíce. Stejným způsobem hraďte i poplatky za kroužky.

Předběžné termíny placení obědů v hotovosti pro školní rok 2017/2018

10/17 – 18.9.2017

11/17 –  16.10.2017

12/17-   20.11.2017

1/18 – 18.12.2017

2/18 –  22.1.2018

3/18 –  19.2.2018

4/18 – 19.3.2018

5/18 – 16.4.2018

6/18 – 21.5.2018